COVID-19 PROTOCOL

Aanpassingen vanwege COVID-19

 

Vanwege de 2e besmettingsgolf is het wel of niet doorgaan van lessen erg onzeker. Voor jou als yogi is het ook onzeker of je wekelijks naar de les kunt komen in verband de quarantaine maatregelen. Omdat ik als zzp-er (zelfstandige zonder personeel) het financieel niet kan dragen om deelnemers geld terug te geven heb ik mijn lesblokken aangepast. Om te beginnen duurt het nieuwe lesblok tot 13 december (ik neem 3 weken vakantie om dit bewogen jaar goed af te ronden). 


Maatregelen in verband met COVID-19 - kort overzicht

  • Neem je eigen yogamat mee (bij een proefles kan je een mat lenen). Je kan bij IK Yoga een mat kopen. 
  • Doe thuis je yogakleren aan zodat je geen gebruik hoeft te maken van de kleedkamer waar 1,5 meter afstand niet gewaarborgd is. 
  • Vooraf (thuis) was je je handen.
  • Bij corona gerelateerde klachten blijf je thuis.
  • Hou altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Kom met een mondkapje op de zaal in. Leg je mat op je plek. Pak de spullen die je nodig hebt. Neem plaats op je mat en blijf op je mat. Ga niet onnodig door de zaal lopen of gezellig bij iemand staan kletsen. Mondkapje kan je afdoen als je op je mat bent. 

Protocol uitgebreid

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR DE BEOEFENING VAN YOGA

 

De geldende richtlijn van het RIVM is leidend, daarnaast zijn specifiek voor de beoefening van

yoga de volgende maatregelen van kracht:

 

Registratie:

·         IK Yoga houdt een registratie bij van de bezoekende yogabeoefenaars, docent en mogelijke andere betrokkenen;

·         IK Yoga meld zich bij de GGD indien zij een ziektegeval (COVID-19) in de accommodatie registreerd, zodat de registratie gebruikt kan worden voor bron- en contactopsporing mochten zich gevallen van COVID-19 voordoen.

 

Gezondheidscheck:

·         Een nauwkeurige gezondheidscheck (triage) vindt vooraf plaats bij de deelnemers van de les. Het onderlinge afstand houden en een consequente opvolging van hygiënemaatregelen vormen de basis.

·         Yogabeoefenaars ontvangen over deze maatregelen informatie bij reservering van een les en vinden de informatie ook terug in de lesruimte.

·         De gezondheidscheck (triage) houdt in, dat bij reservering van een les en voorafgaand aan de beoefening van yoga, goed moet worden vastgesteld of de beoefenaar, gezond is, geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19 en geen deel uitmaakt van een lopend contactonderzoek. En dat niemand binnen het gezin/de thuissituatie koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Dit volgens de vragenlijst opgesteld door de rijksoverheid.

·         Beide partijen (yogaschool en deelnemer) dragen hierin een grote eigen verantwoordelijkheid. De yogadocent doet de triage op locatie.

 

·         Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de yogabeoefenaar, niet naar de accommodatie komen. Het beoefenen van de yogales moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden:

 

Het organiseren van de bezoekersstroom (op weg naar, in en uit).

 

·         Deelnemers schrijven zich in voorafgaand aan de les, zodat IK Yoga zicht heeft wie er aanwezig is, en aantallen in de yogaruimte kan beheersen.

·         Vragen t.b.v. de gezondheidscheck worden al tijdens de inschrijving of bij de bevestiging van de les aan de yoga -beoefenaar gesteld.

·         Daarnaast worden de gegevens van de yogabeoefenaars (tijdelijk) vastgelegd, zodat deze gebruikt kunnen worden voor bron- en contactopsporing mochten zich gevallen van COVID-19 voordoen.

·         De yogabeoefenaar wordt bij binnenkomst van de studio, nogmaals aan de gezondheidscheck onderworpen.

·         Wanneer één van de vragen uit gezondheidscheck met JA wordt beantwoord, mag de yogabeoefenaar, medewerker of docent de accommodatie niet betreden.

·         IK Yoga conformeert zich aan het opgesteld protocol van de verhuurder van de zaal / yogaruimte.

·         Tussen lessen en afspraken in wordt ruim tijd genomen en rekening gehouden met het instromen en uitstromen van de lessen zodat deelnemers elkaar niet kruisen.

·         Routering (met de 1,5 meter inachtneming) begeleidt de student door de ruimte(s).

·         Waar nodig worden zichtbaar markeringen geplaatst, en wacht men op zijn beurt.

·         Kleedkamers zijn alleen toegankelijk mits er 1,5 meter afstand kan worden bewaard, en het aantal personen dat de kleedkamer betreedt wordt hierop aangepast.

·         Kleding en persoonlijke eigendommen worden op afstand van elkaar geplaatst.

·         Aankomst in de yogaruimte vindt niet eerder plaats dan afgesproken tijd.

·         Studenten verlaten de studio direct na afloop van de les.

·         Deurklinken, prullenbakken en andere contact -oppervlakken worden met regelmaat schoongemaakt.

·         Geadviseerd wordt matten en andere toebehoren, zoveel mogelijk door de beoefenaars zelf te laten mee nemen naar de yogales.

·         Mocht dit niet mogelijk zijn, dan dient de deelnemer deze na gebruik volgens geldende hygiëne regels te reinigen.

·         Yogabeoefenaars wordt geadviseerd om regelmatig handen te wassen, zoals aangegeven wordt op de site van het RIVM.

·         Indien relevant wordt ook desinfecterende gel en spray geplaatst.

·         De docent bewaakt de yogazaal en begeleid het naleven van de opgestelde maatregelen.

 

 

Verantwoording en Hygiëne van de yoga deelnemer

 

·         Er wordt gevraagd om je thuis om te kleden, en in schone sportkleding in de studio te arriveren.

·         Deelnemers arriveren op afgesproken tijd, mogen op aangeven van de docent de yogaruimte betreden en verlaten, en vertrekken direct na de les of afspraak.

·         Deelnemers dienen zelf, indien mogelijk, een yoga mat en eventueel naar wens props (blokken, riem, deken, kussen etc.) mee te nemen.

·         Handen worden gewassen of gedesinfecteerd bij binnenkomst.

·         Er vindt geen fysiek contact plaats.

·         Deelnemers nemen zo min mogelijk mee naar de studio, en nemen alles weer mee bij vertrek.

 

·         Deelnemers zijn verplicht aanwijzingen op te volgen van de docent.